Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej

Grundejerforeningen Stenagervej dækker området vest for Stenagervej i Vejlby, 8240 Risskov, i det nordlige Aarhus. Området omfatter bebyggelserne på vejene Krogagre, Flintebakken, Tornebakken og Vejlby Toften. Medlemmer er dehertil hørende 21 foreninger i alt omfattende 836 boligenheder.

Rammerne for grundejerforeningens virke er beskrevet i følgende dokumenter:

Suppleringer til lokalplan nr. 125 og tilhørende områdedeklaration:

Disse sider vedligeholdes af Gerth Stølting Brodal